Lítání 20.3.2004
  
Zleva plk. Drye, já (kpt. EPP Tomas alias JAS) a v pozadí s cigárem por. EPP Jirka alias Pepa. Všichni soustředěně sledujeme sůčko mjr. EPP Hrona, ten je zachycen na pravém snímku. Co sleduje tak soustředěně on, to zatím nevíme, protože jinak lítá i "poslepu" a pochybujeme, že by ho bavilo koukat pořád jen na to svoje éro.
Dokumentační foto z havárie Su-37 Jirky Pepy, vlevo trosky roztroušené v okolí havárie, vpravo hlavní část trupu bez viditelných známek poškození.
Skupinové foto na závěr nemůže chybět. Zleva plk. Drye se svým akrobatem, Jirka Pepa s vítězoslavným gestem ukazuje zbytek sůčka. Uprostřed já s Gripenem, vedle mě mjr. Hron třímá v rukou "neletuschopnou" F-16, kterou v tom větru radši nepustil do vzduchu kvůli problémům s výchylkami na výškovce. Nedivíme se, je to asi nejhýčkanější stroj 69.tslz. Dole Michal s tátovým novým Su-30NKN, velmi efektní a precizně zpracovaná kamufláž.